Till innehåll på sidan

Förskoleklass Trollskogen

Frånvaroanmälan görs i Skolplattformen.

Telefonnummer till förskoleklass: 08-508 418 72, 076-129 40 48.

På enhet Trollskogen undervisas elever i förskolekasserna: 

FKE (Eken), 

FKF (Fjällbjörken),

FKG (Granen)

Förskolekass Trollskogen ligger i Hus P (Paviljongen)