Förskoleklass Trollskogen

FkE- Eken

FkF- Fjällbjörken

FkG- Granen

Telefon: 08-508 418 72

Utflyktstelefon: 076-129 40 48