Skolledning

Rektor Carina Norberg, en intendent och två biträdande rektorer ingår i skolledningen. Läs gärna om vad som är på gång i det senaste rektorsbrevet.

Antal: 4