Till innehåll på sidan

Skolan

På Trollbodaskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor.

Trollbollbodskolan är byggd 2002 och är ritad av arkitekt Jack Pattison och är belägen i ett lugnt villaområde. Skolan har nya moderna lokaler som inbjuder till möten och lärande. På skolgården finns stora ytor med klätterställningar, gungor, basketplan och en fotbollsplan med konstgräs som används av skolan på rasterna.

Trollbodaskolan erbjuder en trygg skolmiljö med många vuxna som är ute på raster både inomhus och utomhus. 

Skolfakta: 
Skolform: förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Huvudman: kommunal F-9 grundskola (förskoleklass, årskurs 1-9)
Elevantal: 730
Antal paralleller per årskurs: 3
Byggår: 2002, arkitekt Jack Pattison.

Dela:
Kategorier: