Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

Trollbodaskolan har ett välsorterat skolbibliotek med cirka 5000 titlar skön- och facklitteratur. Till biblioteket är du välkommen för att låna läromedel, skön- och facklitteratur och läsa eller få boktips.

Skolbiblioteket

Biblioteket är bemannat måndag- fredag mellan 10.00/11.00- 14.00/15.00
Biblioteksansvarig heter Maria Jansson.

Låna böcker

För att kunna låna i biblioteket behövs ett lånekort och en pinkod. Tänk på att lånekortet är en värdehandling och att du inte får avslöja din pinkod för någon då det finns risk att din personliga information når fel personer. Elever som är nya eller har tappat bort sitt lånekort sedan förra läsåret får ett nytt utan kostnad. Om man förlorar/ har sönder sitt lånekort under läsåret så får man köpa ett nytt för 20 kr. Alla nya elever får ett lånekontrakt som ska läsas igenom och undertecknas av elev och vårdnadshavare. (lånekontrakt)

Söka efter böcker

Du kan själv logga in i Welib från vilken dator som helst som har internetanslutning, för att söka efter en viss bok i skolans bestånd. Gå in på http://skolbiblioteket.stockholm.se och välj skola under BIBLIOTEK. I Welib kan du även se dina pågående lån, låna om och reservera böcker. Du loggar in med siffrorna på ditt lånekort (under streckkoden) och din pinkod. Om ditt lånekort är spärrat så fungerar inte inloggningen. Du har tre inloggningsförsök på dig, sedan spärras kortet. Kontakta då biblioteksassistenten Maria Jansson. Likaså om du glömt din pinkod. 
Läs mer i Welib manual, Adobe acrobat dokument.

Försenade lån

Lånetiden för skönlitteratur är i regel 4 veckor. För facklitteratur och läromedel kan lånetiden variera.
Cirka en gång i månaden skickas det ut påminnelser om försenade lån (i pappersformat) till ansvariga lärare som sedan vidarebefordrar till berörd elev. Då Trollbodaskolan har närmare 800 elever så blir det otroliga pappersmängder. I och med att skolan fick ett nytt datasystem till biblioteket under vårterminen 2017 så finns nu även möjlighet att få påminnelse via sms och/ eller e-post istället. Det är önskvärt ur miljösynpunkt att så många elever som möjligt använder sig av detta. E-post och/eller mobilnummer anmäls till biblioteksassistenten.

Borttappade eller skadade böcker

Elever i årskurs 1-9 som har tappat bort eller skadat en bok är ersättningsskyldiga. För böcker debiteras ett schablonbelopp

  • Skönlitteratur: 120 kr
  • Facklitteratur: enligt aktuellt anskaffningsvärde
  • Läromedel: enligt aktuellt anskaffningsvärde

Om böcker eller läromedel inte har lämnats tillbaka efter två påminnelser så kan faktura skickas hem till vårdnadshavaren.

Elever med läsnedsättning

Trollbodaskolan har sedan flera år tillbaka ett abonnemang hos Inläsningstjänst där alla elever har fri tillgång till inlästa läromedel. Läs mer på inläsningstjänst hemsida.

Trollbodaskolan kan nu även hjälpa elever med läsnedsättning att skapa ett konto hos Legimus som har ett stort utbud av inläst barn- och ungdomslitteratur. Kontakta i första hand den specialpedagog som har hand om eleven i övrigt hjälper skolbiblioteket till med att svara på frågor om detta. Läs mer på Legimus hemsida www.legimus.se.

Kontaktuppgifter

Biblioteket är lättast att nå via mail, då det kan vara svårt att svara i telefon när elever är och lånar. Välkommen att kontakta biblioteket via e-post: maria.sk.jansson@stockholm.se

Öppettider

Biblioteket är bemannat måndag- fredag mellan klockan 10.00/11.00- 14.00/15.00

Ingress: 
Trollbodaskolan har ett välsorterat skolbibliotek med cirka 5000 titlar skön- och facklitteratur. Till biblioteket är du välkommen för att låna läromedel, skön- och facklitteratur och läsa eller få boktips.