Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Med skolplattformen kommer pedagoger, elever och vårdnadshavare ha digitala verktyg för att kunna planera, dela information och få överblick över det som händer i skolan.

Frågor och svar om skolplattformen

Vad är skolplattformen och hur fungerar den?

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Med skolplattformen kommer pedagoger, elever och vårdnadshavare ha digitala verktyg för att kunna planera, dela information och få överblick över det som händer i skolan.

Varför en skolplattform?

Stockholms stads vision är att år 2040 vara en stad för alla. Skolplattformen är ett viktigt digitalt stöd för att bidra till en bra skola för alla, där alla får möjlighet till att utveckla digital kompetens. Det är därför viktigt att skolplattformen utvecklas löpande. 

För dig som pedagog blir skolplattformen ett verktyg i den pedagogiska processen. Skolplattformen ska bidra till ditt arbete med barnens och elevernas utveckling, samt samarbetet mellan dig och dina kollegor.

För dig som elev blir skolplattformen ett redskap för att ladda upp inlämningar, få bedömningar på ett ställe och se information om nya läxor, schema, matsedel och nyheter från skolan. Det ger dig en överblick över din utveckling i skolan.

För dig som vårdnadshavare blir skolplattformen en plats där du kan följa ditt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få insyn i verksamheten och barnets utveckling. Det blir ett sätt för dig att hålla kontakt med skolan och få information om nyheter och händelser såsom läxor, bedömningar och utflykter.

Vad innehåller skolplattformen?

Skolplattformen består av olika delar, så kallade moduler, som går att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform bidrar till verksamheternas fortsatta digitalisering.  

Skolplattformens moduler är:

 • Startsida
 • Pedagogiskt genomförande
 • Planering och bedömning
 • Elevdokumentation
 • Frånvaro och närvaro
 • Schema
 • Barn- och elevregistret

Under höstterminen 2018 kommer de sista delarna av skolplattformen på plats. Därefter börjar varje förskola och skola fylla de nya delarna med information och innehåll.

Vad är målet med skolplattformen?

Skolplattformen har fyra mål. Den ska bidra till en pedagogisk arbetsmiljö och lärande genom:

 • delaktighet för vårdnadshavare, barn och elever genom insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
 • individuell anpassning för barnet eller eleven genom möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation.
 • mobilt arbetssätt för både barn, elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum.
 • effektiva it-stöd i det vardagliga arbetet.

Hur loggar jag in?

Inloggning skolplattformen för vårdnadshavare (länk till annan webbsida där du som vårdnadshavare kan logga in i skolplattformen)

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare / förälder att logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID eller mobilt BankID).

Skaffa BankID (länk till annan webbsida med information om BankID och e-legitimation)

Inloggning skolplattformen för elever (länk till annan webbsida där du som elev kan logga in i skolplattformen)

Du som är elev loggar in med användarnamn och lösenord som du får av din skola. Om du behöver hjälp med att till exempel få veta ditt användarnamn eller byta lösenord ska du vända sig till skolans mentor.

Vart hittar jag mer information?

Läs mer om skolplattformen (länk till annan webbsida)

Kontakta supporten – vårdnadshavare

Vårdnadshavarsupport
Telefon: 08-508 11 552 
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Inloggningshjälp- skolplattformen elev och vårdnadshavare (länk till annan webbsida)

Supportguider

Handhavandeguide skolplattformen vårdnadshavare (länk till supportguide för vårdnadshavare)

Länkar till webbplatser med fler supportguider:

För vårdnadshavare: http://supportguider.stockholm.se/vhskolplattformen.filter

För elever: http://supportguider.stockholm.se/eskolplattformen.filter

Länkar till filmer om skolplattformen:

Vårdnadshavarfilmer hittas här: https://video.stockholm.se/tag/vhskolplattformen

Elevfilmer hittas här: https://video.stockholm.se/tag/eskolplattformen

Dela: