Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning

Trollbodaskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla elever i grundskolan. Skolans mål är att eleverna ska känna sig väl förberedda inför övergången till gymnasieskolan och kunna göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare som ansvarar för information 
och vägledning till eleverna inför val av fortsatt utbildning- och yrkesinriktning.

Elev och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare 
vid frågor om studier eller yrkesval.

GYMNASIEVAL

Tidsplan

Aktuell tidsplan för gymnasievalet visas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas även information om utbildningsutbudet i Stockholms län, tidigare års antagningsstatistik, öppet hus tider, kvalitetsredovisningar, information om gymnasieprogrammen och inträdesprov mm.

Antagningssystemet INDRA Film
https://www.gyantagningen.se/ansokan-och-antagning/sa-har-ansoker-du.html

Intressetest
http://www.syv-portalen.se/login/

Användarnamn: Trollbodaskolan
Lösen: HC29

Välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare vid frågor kring gymnasievalet!

 

PRAO åk 8 VT-21

Information om PRAO och blanketter finns i Skolplattformen.

                       

Dela: