Studie- och yrkesvägledning

Trollbodaskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla elever i grundskolan.

Skolan arbetar efter en arbetsplan för SYV som ska säkerställa att alla elever ges kontinuerlig
studie- och yrkesvägledning under hela grundskolan. Skolans mål är att eleverna ska
känna sig väl förberedda inför övergången till gymnasieskolan och kunna göra medvetna
och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
 
På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare som ansvarar för information 
och vägledning till eleverna inför val av fortsatt utbildning- och yrkesinriktning.
Studie- och yrkesvägledaren ger information i klass och kallar elever till vägledningssamtal i år 9. Vägledningssamtalet är frivilligt och utgår alltid från elevens behov.
 
Elev och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
vid frågor om studier eller yrkesval.

Gymnasieantagningen
Aktuell tidsplan för gymnasievalet visas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas även information om utbildningsutbudet i Stockholms län, tidigare års antagningsstatistik, öppet hus tider, kvalitetsredovisningar, information om gymnasieprogrammen och inträdesprov mm.

Länk till nedladdningsbart dokument med prelimär tidsplan.
 

PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 19/20

 • v. 47- 21-23 november 2019 Gymnasiemässa på Stockholmsmässan i Älvsjö
 • Vecka 3, 2019- Brev med inloggningsuppgifter till gymnasieansökan skickas hem till elever i årskurs 9
 • 16 jan ‐Hemsidan öppnas för ansökan www.gyantagningen.se
 • 17 feb - Sista ansökningsdagen (hemsidan stängs för ansökan kl. 23.59).
 • Februari/ mars- Sökande till estetiska program kallas till antagningsprov.
 • 15 april ‐ Preliminärt antagningsresultat visas på Gymnasieantagningens hemsida
 • 15 april ‐ Hemsidan öppnas för möjlighet till omval/ändringsval.
 • 15 maj ‐ Sista dag för ändringsval (hemsidan stängs för ansökan kl. 23.59).                                                  
 • Maj/juni -Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden.
 • Juni - Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar slutbetygen till Gymnasieantagningen.
 • 16 juni- Slutbetyg synliga på webben under eftermiddagen.
 • 1 juli - Under eftermiddagen visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in med dina användaruppgifter på Gymnasieantagningens hemsida.
 • 19 juli- Sista dag att skicka sommarbetyg till Gymnasieantagningen inför reservantagning 1.
 • 21 juli Sista svarsdag för elever gällande antagningsbeskedet. (Webben stänger 23:59)
 • 31 juli- Antagningsresultatet av reservintagning 1 visas på webben.
 • 3 aug- Sista svarsdag för eleven efter reservantagning 1.
 • 10 aug- Antagningsresultat gällande reservantagning 2 publiceras på webben.       
 • 13 aug- Sista svarsdag för elever efter reservantagning 2.     

Slutet av augusti - Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.     

Aktuell tidsplan visas på gymnasieantagningens hemsida. Där visas även information om utbildningsutbudet i Stockholms län, tidigare års antagningsstatistik, öppet hus tider, kvalitetsredovisningar, information om gymnasieprogrammen och inträdesprov mm.
Gymnasieantagningen- www.gyantagningen.se 
       
Gymnasiemässan
www.gymnasiemassan.nu

Behörighetscirklar
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.323/behorighetsvisaren-1.3591

Gymnasieinformation
http://www.gymnasieguiden.se/program/
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/intr...

Gymnasieinformation på andra språk
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nati...
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/ditt-val/filmen-om-gymnasiev...

Information om gymnasiesärskolan
http://www.gymnasiesarskola.se/

Idrottsgymnasium
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/elitidrottpagymnasiet/

Antagningssystemet INDRA Film
https://www.gyantagningen.se/ansokan-och-antagning/sa-har-ansoker-du.html

Intressetest
http://www.syv-portalen.se/login/

Användarnamn: Trollbodaskolan
Lösen: HC29

Välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare vid frågor kring gymnasievalet!
                       

Dela: