Studie- och yrkesvägledning

Trollbodaskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning (SYV) till alla elever i grundskolan.
Skolan arbetar efter en arbetsplan för SYV som ska säkerställa att alla elever ges kontinuerlig
studie- och yrkesvägledning under hela grundskolan. Skolans mål är att eleverna ska
känna sig väl förberedda inför övergången till gymnasieskolan och kunna göra medvetna
och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
 
På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare som ansvarar för information 
och vägledning till eleverna inför val av fortsatt utbildning- och yrkesinriktning.
Studie- och yrkesvägledaren ger information i klass från årskurs 6 och kallar alla elever
med vårdnadshavare till minst ett vägledningssamtal i år 9. Vägledningssamtalet är frivilligt och utgår alltid från elevens behov.
 
Elev och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
vid frågor om studier eller yrkesval.

 
Catherine Nilsson,
Studie- och yrkesvägledare
catherine.nilsson@stockholm.se
Tel. 08-508 418 68
 
Arbetstider:
Måndag-fredag kl.08.00-16.30

 

Här kan du ta del av  gymnasiepresentationen 20170830

Gymnasieantagningen
Aktuell tidsplan för gymnasievalet visas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas även information om utbildningsutbudet i Stockholms län, tidigare års antagningsstatistik, öppet hus tider, kvalitetsredovisningar, information om gymnasieprogrammen och inträdesprov mm.

Dela: