Studie- och yrkesvägledning

Trollbodaskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning (SYV) till alla elever i grundskolan.
Skolan arbetar efter en arbetsplan för SYV som ska säkerställa att alla elever ges kontinuerlig
studie- och yrkesvägledning under hela grundskolan. Skolans mål är att eleverna ska
känna sig väl förberedda inför övergången till gymnasieskolan och kunna göra medvetna
och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
 
På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare som ansvarar för information 
och vägledning till eleverna inför val av fortsatt utbildning- och yrkesinriktning.
Studie- och yrkesvägledaren ger information i klass och kallar elever till vägledningssamtal i år 9. Vägledningssamtalet är frivilligt och utgår alltid från elevens behov.
 
Elev och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
vid frågor om studier eller yrkesval.

Louise Gustavsson
Studie- och yrkesvägledare

Tel. 076- 129 23 28

Arbetstider:

Udda veckor
Måndag: kl.08.00-17.00
Tisdag: kl.08.00-17.00
Torsdag: kl.08.00-17.00

Jämna veckor:
Tisdag: kl.08.00-17.00
Torsdag: kl.08.00-17.00

Här kan du ta del av  gymnasiepresentationen 20181109. Preliminär tidsplan för gymnasievalet.

 

Gymnasieantagningen
Aktuell tidsplan för gymnasievalet visas på Gymnasieantagningens hemsida. Där visas även information om utbildningsutbudet i Stockholms län, tidigare års antagningsstatistik, öppet hus tider, kvalitetsredovisningar, information om gymnasieprogrammen och inträdesprov mm.

 

PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 18/19

 • Vecka 3, 2019- Brev med inloggningsuppgifter till gymnasieansökan skickas hem till elever i årskurs 9. www.gyantagningen.se
 • 16 jan ‐ Hemsidan öppnas för ansökan.
 • 18 feb - Sista ansökningsdagen (hemsidan stängs för ansökan kl. 24.00).
 • 19 feb- Lämna underskriven gymnasiekvittens till SYV.
 • Februari/ mars- Sökande till estetiska program kallas till antagningsprov.
 • 11 april ‐ Preliminärt antagningsresultat visas på Gymnasieantagningens hemsida
 • 17 april ‐ Hemsidan öppnas för möjlighet till omval/ändringsval.
 • 15 maj ‐ Sista dag för ändringsval (hemsidan stängs för ansökan kl. 24.00).                                                     
 • 16 maj- Vid ändringsval ska den sökande lämna en ny underskriven gymnasiekvittens till SYV.
 • Maj/juni -Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden.
 • Juni - Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar slutbetygen till Gymnasieantagningen.
 • 16 juni- Slutbetyg synliga på webben under eftermiddagen.
 • 1 juli - Under eftermiddagen visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in med dina användaruppgifter på Gymnasieantagningens hemsida.
 • 19 juli- Sista dag att skicka sommarbetyg till Gymnasieantagningen inför reservantagning 1.
 • 21 juli Sista svarsdag för elever gällande antagningsbeskedet. (Webben stänger 24:00)
 • 31 juli- Antagningsresultatet av reservintagning 1 visas på webben.
 • 3 aug- Sista svarsdag för eleven efter reservantagning 1.
 • 10 aug- Antagningsresultat gällande reservantagning 2 publiceras på webben.       
 • 13 aug- Sista svarsdag för elever efter reservantagning 2.                            
 • Slutet av augusti - Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.                                                   

 

Dela: