Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Anmäl frånvaro

  All frånvaro skall anmälas innan kl.07.30 varje dag ditt barn är frånvarande.

  Vårdnadshavare till elever för åldrarna förskoleklass och årskurs 1-9 ska anmäla frånvaro digitalt genom skolplattformen, via frånvaro app eller sms.  

  Frånvaroanmälan görs genom: Skolplattformen (kräver e-legitimation), via app eller sms. Mer information om frånvaroanmälan finns under innehållslänk ”anmäl frånvaro”. 

  När ni gör en sjukanmälan och talar in ett meddelande på telefonsvararen så vill vi veta:

  • Elevens för- och efternamn
  • Klass
  • Vem det är som gör anmälan

   

   

  Kategorier: