Till innehåll på sidan

Modersmål

Antal: 1

  • Modersmålsundervisning

    Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

    Kategorier: