Talböcker

Trollbodaskolan erbjuder elever som har en läsnedsättning hjälp med att få tillgång till talböcker. Talböcker är ett värdefullt hjälpmedel för att främja elevernas läslust och språkutveckling. Legimus har ett stort utbud av skönlitteratur i talboksformat, främst på svenska men även på andra språk. Läs mer på www.legimus.se

Appen Legimus
Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker i din telefon eller läsplatta. Böckerna kan även spelas upp genom datorn.

Vem har rätt att låna talböcker?
En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
 • tillfällig läsnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.
 • Om ditt eget språk inte är svenska
 • Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Kontakt:
Om du vill veta mer om hur du kan få ett konto för talböcker så är du välkommen att kontakta skolans bibliotekarie på maria.sk.jansson@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: