Till innehåll på sidan

Modersmål

Antal: 1

 • Modersmålsundervisning

  Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

  Så ansöker du om modersmålsundervisning:

  1. Kontakta modersmålsansvarig och anmäl ditt barn till modersmålsundervisning. 
  2. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta.
  Kategorier: