Till innehåll på sidan

Trygghet, respekt och empati

På Trollbodaskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor.

Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar.

Vårt pedagogiska utvecklings- och förbättringsarbete har som utgångspunkt aktuell skolforskning.

Skolan är mycket fint belägen i ett lugnt villaområde och har nya moderna lokaler som inbjuder till möten och lärande.

Trollbollbodskolan har en organisk form som följer naturen. På skolgården finns en stor yta med berghällar och träd. Det finns även stora asfalterade ytor och klätterställningar, gungor och basketplan. Bredvid skolgården finns en fotbollsplan med konstgräs som används av skolan.

Skolfakta:

  • Skolform: förskoleklass, grundskola och fritidshem.
  • Huvudman: kommunal F-9 grundskola (förskoleklass, årskurs 1-9)
  • Elevantal: 700
  • Antal paralleller per årskurs: 3
  • Byggår: 2002, arkitekt Jack Pattison.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
På Trollbodaskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor.