Till innehåll på sidan

Värdegrundsarbete och elevhälsoteam

Plan mot kränkande behandling

Trollbodaskolans Likabehandlingsgrupp arbetar med att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Likabehandlingsgruppen arbetar utifrån den självklara visionen att ingen på skolan skall bli utsatt för kränkande behandling. Gruppens arbete leds av biträdande rektor.  Vårt arbete består bland annat av att uppdatera och revidera skolans plan mot kränkande behandling.

Om ni får vetskap om att ditt barn eller andra barn är inblandade i en konflikt eller utsatta för kränkningar, kontakta i första hand mentor/klasslärare.

 

Trollbodaskolans elevhälsoteam

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsoteamet är också delaktiga i skolans förebyggande arbete kring värdegrundsfrågor. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
 

Dela: